Το Σχολείο μου

 

Κεντρική
Το Σχολείο μου
Ο τόπος  μου
Οι δάσκαλοι μου
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

1ο Δημοτικό Σχολείο Λεπτοκαρυάς

 

   Η ίδρυση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λεπτοκαρυάς χρονολογείται στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και το σχετικό ΦΕΚ δεν έχει βρεθεί. Αρχικά το σχολείο βρίσκονταν στην παλιά Λεπτοκαρυά και ήταν 5/τάξιο με πάνω από 70 μαθητές και μαθήτριες. Το σχολείο στεγάζονταν σε κοινοτικό κτίριο και διατηρούνταν με έξοδα της τοπικής κοινότητας. Το 1951 παραχωρήθηκε από τις Υπηρεσίες Γεωργίας το υπ’ αριθμό 190 οικόπεδο στο νέο οικισμό της Λεπτοκαρυάς για την ανέγερση του σχολείου.

   Με την υπ’ αριθμό 2655/26-9-1958 απόφαση του κ. Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων το σχολείο μεταφέρθηκε στην κάτω Λεπτοκαρυά. Αρχικά στεγάστηκε σε ένα παράπηγμα, το οποίο βρίσκονταν στην αυλή του σημερινού διδακτη-ρίου. Το ισόγειο του σημερινού κτιρίου κτίστηκε το 1959. Στη συνέχεια έγινε η προσθήκη του ορόφου το 1967.

   Στο σχολείο υπάρχουν αρχεία (μαθητολόγια – έλεγχοι – φάκελοι εγγράφων) από το σχολικό έτος 1948-49 όπου φαίνεται ότι το σχολείο αρχικά ήταν τριτάξιο.

   Με το Βασιλικό Διάταγμα 139/24-5-1952 (τ. Α΄ - ΦΕΚ) προάγεται από 3/θέσιο σε 4/θέσιο.

   Με το υπ’ αριθμό 135017/85/17-11-1959 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας προάγεται σε 5/θέσιο.

   Με το Βασιλικό Διάταγμα 106/17-2-62 που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμό 30/22-2-62 ΦΕΚ (τ. Α΄) το σχολείο προάγεται σε 6/θέσιο.

   Με το Βασιλικό Διάταγμα 193/ 2-11-1963 (τ. Α΄-ΦΕΚ 4/11/1963) το σχολείο γίνεται 8/θέσιο.

    Με το Βασιλικό Διάταγμα 802/22-11-1968 που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμό 282/2-12-1968 ΦΕΚ (τ. Α΄) το σχολείο υποβιβάστηκε σε 7/θέσιο.

   Με Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε στις 12/6/1975 και δημοσιεύθηκε στις 21/6/1975 (τ. Β΄-ΦΕΚ) το σχολείο υποβιβάστηκε από 6/θέσιο σε 5/θέσιο.

Η τελευταία Υπουργική Απόφαση με αριθμό φύλλου 252 (14-9-1981, τ. Α΄-ΦΕΚ) καθορίζει και την τωρινή οργανικότητα του σχολείου (6/θέσιο).

   Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι το 1964 δημιουργήθηκε στο σχολείο Σχολικός Συνεταιρισμός. Επίσης, λειτούργησε και Νυχτερινό Σχολείο κατά τα σχολικά έτη 1955-56, 1956-57, 1959-60, 1960-61, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1967-68, 1969-70 και 1973-74, του οποίου οι μαθητές το σχολικό έτος 1959-60 έφταναν τους 117.

 

Διευθυντές του σχολείου, όπως προκύπτει από τα αρχεία διετέλεσαν οι:

Ο κ. Μπίσμπας Θωμάς από το σχολικό έτος 1948-1949 έως 1951-1952 και από το 1957-1958 έως το 1958-1959.

Η κ. Αναγνωστοπούλου Ακριβή από το σχολικό έτος 1952-1953 έως και το 1953-1954.

Η κ. Βλούχου Αλκμήνη από το σχολικό έτος 1954-1955 έως και το 1956-1957 και από το 1959-1960 έως και το 1961-1962.

Ο κ. Γιαννόπουλος Χρήστος το σχολικό έτος 1962-1963 και από το 1964-1965 έως και το 1966-1967.

Ο κ. Λεονταρής Αθανάσιος το σχολικό έτος 1963-1964.

Ο κ. Έλληνας Κλεομένης τα σχολικά έτη 1967-1968 και 1971-1972.

Ο κ. Βασίλαρος Αντώνιος από το σχολικό έτος 1968-1969 έως και το 1970-1971.

Ο κ. Αγγέλης Θωμάς τα σχολικά έτη 1972-1973, 1973-1974 και 1986-1987.

Ο κ. Πάγκαλος Ιωάννης τα σχολικά έτη 1974-1975 και 1975-1976.

Ο κ. Κτενίδης Δημήτριος τα σχολικά έτη 1976-1977, 1977-1978, 1979-1980.

Η κ. Δεττοράκη Ελένη το σχολικό έτος 1978-1979.

Ο κ. Μαβίνης Αργύριος από το σχολικό έτος 1980-1981 έως και το 1983-1984.

Ο κ. Χατζής Ιωάννης τα σχολικά έτη 1984-1985 και 1985-1986, καθώς και από το σχολικό έτος 1988-1989 έως και το 1996-1997.

Ο κ. Τσίντζιφας Ιωάννης το σχολικό έτος 1987-1988.

Ο κ. Παπαθανασίου Νικόλαος από το σχολικό έτος 1997-1998 έως και το 2006-2007.

Ο κ. Νικολαΐδης Ευστάθιος από το σχολικό έτος 2007-2008 έως και το 2010-2011.

 Η κ. Ζιακούλη Αικατερίνη από το σχολικό έτος 2011-2012 έως και   6/12/2012.

Ο κ. Μυλωνέρος Ιωάννης από το σχολικό έτος 2011-12 από τις 6/12/12 μέχρι σήμερα.

   Στο σχολείο ιδρύθηκε Τμήμα Ένταξης με το αριθμ. φύλλου 92/21-6-91 (τ. Α΄-ΦΕΚ) το οποίο όμως τα τελευταία χρόνια είναι σε αναστολή. Επίσης, ιδρύθηκε Ολοήμερο Τμήμα με την 1043/23-8-2000 απόφαση, το οποίο λειτουργεί κανονικά μέχρι σήμερα.

 Επιμέλεια κειμένου: Ζιακούλη Αικατερίνη , πρώην  Διευθύντρια του σχολείου.

 

2011-2012:  Το σχολείο μας λειτουργεί  ως  εξαθέσιο ,έχει  τάξη υποδοχής και ένα τμήμα ολοήμερου με περισσότερους από 25 μαθητές.

2012-2013:Το σχολείο μας λειτουργεί  ως  εξαθέσιο ,έχει  τμήμα ενισχυτικής  και ένα τμήμα ολοήμερου με περίπου  30 μαθητές.

2013-2014:  Το σχολείο μας λειτουργεί  ως  εξαθέσιο ,έχει  τάξη υποδοχής και ένα τμήμα ολοήμερου με περισσότερους από 30 μαθητές.            

2014-2015:  Το σχολείο μας λειτουργεί  ως  εξαθέσιο ,έχει   και ένα τμήμα ολοήμερου με περισσότερους από 32 μαθητές.

2015-2016:  Το σχολείο μας λειτουργεί  ως  εξαθέσιο ,έχει   και ένα τμήμα ολοήμερου με περισσότερους από 35 μαθητές.

2016-2017: Το σχολείο μας λειτουργεί  ως  εξαθέσιο , έχει   και ένα τμήμα ολοήμερου με περισσότερους από 20 μαθητές.

 

 

                                                             :ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                                                                                                                                                

 

Κεντρική | Το Σχολείο μου | Ο τόπος  μου | Οι δάσκαλοι μου | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας 27/10/16

30