ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

08:00-08:10

10'

Υποδοχή μαθητών

08:10-09:40

90'

1η διδακτική περίοδος (1η και 2η ώρα)

09:40-10:00

20"

Διάλειμμα

10:00-11:30

90'

2η διδακτική περίοδος (3η και 4η ώρα)

11:30- 11:45

15

Διάλειμμα

11:45-12:25

40'

5η ώρα

12:25-12:35

10'

Διάλειμμα

12:35-13:15

40'

6η ώρα