Οι δάσκαλοι μου

 

Κεντρική
Το Σχολείο μου
Ο τόπος  μου
Οι δάσκαλοι μου
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

Σχολικό έτος 2016-2017

 

Τη φετινή σχολική  χρονιά οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας είναι:

 

Διευθυντής:Μυλωνέρος Ιωάννης                                                  

Α1  τάξη: Ζέρβας Αθανάσιος

Β   τάξη :Χούτα Γεωργία

Γ1 τάξη  :  Λαγοθανάσης Αντώνιος

Γ2 τάξη : Πατσιατζής Κων/νος

Δ τάξη : Καραγεωργίου Βαλασία

Ε τάξη :  Καραλιάς Αθανάσιος

Στ τάξη: Τέσσας Αστέριος

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής: Σιονακίδης Σάββας

Καθηγήτρια Αγγλικών: Μαντάς Αθανάσιος

Καθηγητής Πληροφορικής:

Καθηγητής Γερμανικών: Λυκίδου Κυριακή

Δάσκαλος για Ενισχυτική διδασκαλία :Κωστόπουλος Μιχαήλ

 

Στο σχολείο μας λειτουργεί και ολοήμερο τμήμα.

Υπεύθυνος ολοημέρου: Κωστόπουλος Μιχαήλ

Ειδικότητες ολοημέρου:

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής: Σιονακίδης Σάββας

Καθηγήτρια Μουσικής: -------

Καθηγήτρια Αγγλικών: Μαντάς Αθανάσιος

Καθηγητής Πληροφορικής: -----

                                                                                                                  Αρχική σελίδα

 

Κεντρική | Το Σχολείο μου | Ο τόπος  μου | Οι δάσκαλοι μου | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας 27/10/16